Vid allmänna frågor kontakta Magnus Hulth tel: 070 33 590 80

Ett heltäckande Mark & Anläggningsföretag

– MARKENTREPRENADER MED TOTALÅTAGANDE –
Grävtjänst i Götene Startades 1965
Företaget är ett heltäckande företag som utför entreprenadverksamhet inom mark- och anläggning och transporttjänster. Vi utför projekt i alla storlekar och alltid med samma engagemang. Genom åren har vi samlat på oss bredkunskap som gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar med stor flexibilitet. Vi fastnar inte i gamla hjulspår utan strävar hela tiden efter att hitta nya lösningar och effektivare sätt att arbeta på.
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Ett företag i ständig utveckling
En av våra styrkor är att vi satsar på ny teknik. Vi har anpassat vår maskinpark efter marknadens behov och erbjuder en komplett maskinpark för de flesta projekt, som ger oss förutsättningar att hålla en hög kvalitet och flexibilitet.
Nära kontakt med kunderna
Vi ställer alltid upp när våra kunder behöver oss och är kända för att ha en nära dialog med våra kunder. Genom att ha en tät kontakt under projekten, vara lyhörda och lösningsorienterade, omsätter vi kundens idéer till verklighet. Vi är inte rädda för nya utmaningar!